Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Arayan Kim Sorgula

arayan kim sorgula

Beni sürekli arayan bir numara var ve sürekli aramasından da rahatsız oluyorum. Kim olduğunu öğrenebilmek için de arayan kim sorgula işlemini gerçekleştirerek bilinmeyen numaralar servisine danışmak istiyorum. Güvenebileceğim servis olması gerek ki, tekrar tekrar uğraşmayayım. Rahatsız eden numaranın kim olduğunu öğrenerek şikayet edebilirim. Özellikle de arkadaşlarım bu konuda bana şaka yapıyorsa eğer kimin aradığını öğrenerek şakanın oluşmasını engelleyebilirim. Çünkü böyle şeyler hoş şeyler değil. İnsanın sinirini bozan, acil durumda ulaşmam gereken kişilere de ulaşmamamı sağlayan durumlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle kimin aradığını öğrenmem benim için çok önemli.

Nerede olursam olayım günün her saatinde numara sorgulama işlemini gerçekleştirmek istiyorum. Bunu gerçekleştirebilmem için internetten sorgulama yapabiliyor olmam lazım. Numara sorgulama programı da bu konuda işimi görebilir. Gece yarısında beni arayan kim diye merak ettiğim numara için müşteri hizmetlerini arayarak bilgi almak istemiyorum. Bu nedenle online olarak yani internetten numara sorgulama işlemini yapabilmem benim için çok önemli. Türkiye’nin her yerinde bu işlemi gerçekleştirebilirim. Sabit telefon numaralarını, cep ve iş telefon numaralarını kolayca bulabileceğim servis ile işlemimi saniye içerisinde gerçekleştirebilmek isterim.

Vodafone Arayan kim Sorgula

Anında sonuç alabileceğim herhangi bir servis ile gerçekleşemiyor maalesef. Arkadaşımın da adından numarasına ulaşabileceğim, hem de beni arayan numaranın kim olduğunu bulabileceğim numara sorgulama servisine ihtiyacım vardı. Numara sorgulama Vodafone operatörü üzerinden işlem yapmam gerekiyordu. Numara Kimin servisi, uygulaması ile de bunu kolayca gerçekleştirmemi sağladı. Aldığım sonuçlarda doğru olduğuna güveniyorum. Çünkü servis BTK onayında. Gönül rahatlığı ile telefonumdan kimin aradığını bulabiliyorum.

Platon