Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Bilinmeyen Numaralar Hattı

Bilinmeyen numaralar hattı hepimize lazım. Kimlerle konuşmak istediğimizi elbette kendimiz seçeriz. Ancak bu aramayı biz yaptığımızda geçerlidir ya da arayan kim bildiğimizde. Ama bilinmeyen numaraların bahçede biten yabani otlar gibi çoğaldığı günümüzde bu pek mümkün olmamaktadır. Bilinmeyen numarayı açar ve şansımıza karşımıza kimin çıkacağını bekleriz. Ya da açmaz ve bilinmeyen numaralar hattı üstünden sorgulama yapar, kim olduğunu öğrenir ona göre davranırız.

Bilinmeyen numaralar hattı dendiği zaman 11860 tüm numara sorgulama hatlarının piridir. Profesyonel operatörlerimiz size yardımcı olmak için 7/24 hizmetinizdedir. Numara sorgulamayı çift taraflı yani isimden numara ya da numaradan isim sorgulama şeklinde yapabilir ve abone bilgilerine ulaştıktan sonra çağrı merkezi elemanlarımızdan o kişiyi telefona bağlamasını isteyebilirsiniz.

Bilinmeyen numaralar hattı 11860’ın aynı zamanda web sitesinden SMS ile sorgulama yapma imkanınız da olduğunu söylemek isteriz. Siz nasıl isterseniz öyle sorgulayın ama doğru sonuca ulaşın. Bunun için de bilinmeyen numaralar hattımızdan ayrılmayın.

Yeşim