Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Fatura Sorgulama Enerjisa

Hiç bitmeyen işlerden biri de faturaların takibidir. Özellikle elektrik gibi kesildiğinde son derece sorun yaratabilecek hizmetlerin faturalarını takip etmek çok önemli ve bir o kadar da sıkıcıdır. Enerjisa elektrik faturası geldi mi, ödemiş miydim gibi kafanızı meşgul eden sorulardan fatura sorgulama Enerjisa hizmetimiz ile sizi kurtarıyoruz.

İstediğiniz anda 7/24 ve istediğiniz yerde fatura sorgulaması yapabilmeniz için servisimiz web sitesi ve telefon hattı olarak hizmet vermektedir. Sorgulamayı yapmak için ilgili alanda kategoriyi ve servis sağlayıcıyı seçin, abone no’yu girin. Sorgulama tuşuna basın. Onayınız alınıp, fatura tutarınız hemen görüntülenecektir.  

Fatura Sorgulama Enerjisa hizmetimiz dışında diğer elektrik hizmeti sağlayıcılar için veya su, doğalgaz, TV, telefon, İnternet, ADSL gibi diğer hizmetler için de Numara Kimin sorgulama servisimize bekleriz.

Yeşim