Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Fatura Sorgulama

Çileden çıkaran fatura takibi olayını bilmez miyiz! Hepimiz aynı dertten muzdaribiz. Ama güzel haber şu ki derdimiz artık son buldu. Fatura sorgulama yaparak fatura takibi yükünden kurtulabilirsiniz.

Numara Kimin hem bilinmeyen numaraları sorgulayabileceğiniz hem de geçmiş ya da güncel fatura tutarlarınızı öğrenebileceğiniz bir sorgulama servisidir.

Fatura sorgulama işlemini web sitemizden SMS ile sorgulayarak yapabilirsiniz. Şöyle ki sitemize girince fatura sorgulama bölümünü göreceksiniz. Burada sorgulayacağınız fatura türü (elektrik, su, İnternet gibi) ve servis sağlayıcınızın hangisi olduğunu (Enerjisa, Ayedaş, Bursa Gaz, İzmir Gaz, Superonline, Metronet, Adapazarı Su gibi) seçeceksiniz. Ardından abone no’nuzu girip faturanızı anında görüntüleyeceksiniz.

Fatura sorgulama sizi faturaların gecikme riskinden koruyacak, ödenmemiş borçlarla boğuşmanızı önleyecek. Haydi hemen sorgulayın!

Yeşim