Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsim Sorgulama

isim sorgulama

Küçükken arkadaşlarla anlaşamaz sürekli kavga eder dururuz. Kavgalarımızın sonucunda da küs kalırız. Küslük çocukluk hatıralarında yer alır, saklı kalır. Ama zaman geçer yolda küs olduğunuz arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz. Bir toplantıda, bir sergide, bir tiyatroda… Bu durumda selamlaşır numarasını alır iletişim halinde olmak için birbirinize söz verebilirsiniz. Ama gün olur soyadına ulaşmanız gerekebilir. Çünkü kızınızın düğününe arkadaşınızı davet etmek istersiniz. Bu durumda en etkili olan şey numarasından isim sorgulama yapmaktır. İsim sorgulama yaparak güncel numarasından soyadına ulaşabilirsiniz. Yaşlı insanların genellikle sosyal medya hesapları yoktur. Bu nedenle bu tarz durumlarda bunlara ihtiyaç vardır. İhtiyaç halinde olunan durumlarda da numaradan isim sorgulamak gerekebiliyor.

Tüm operatörlerden kolay bir şekilde servisimiz sayesinde isim sorgulayabilir, aradığınız kişinin numarasına anında ulaşabilirsiniz. Ücretsiz numaradan isim sorgulama yapılan sitelerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Çünkü güncel siteler değildir ve rehber servisleri gibi sorgulamalara izin vermeleri de BTK onaylı olması gerekir. Bu durumda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone üzerinden sorgulama yapabilmek bu durumda önemle arz etmektedir.

Türk Telekom İsim Sorgulama

Türkiye’nin her yerinde sorgulama yapmanıza imkan tanıyarak isim sorgulama sayesinde aradığınız kişilerin telefon numaralarına ulaşmanıza olanak tanıyoruz. Türk Telekom isimden numara sorgulama yapabilmek için yukarıda bulunan linke tıklamanız gerekiyor. Daha sonra 11833 rehber servisimize yönlendirilerek servisimizin üzerinden isimden numara sorgulama yapmanıza yardımcı oluyoruz. Hemen şimdi istediğiniz zaman istediğiniz yerde sorgulama yapabileceğiniz servisimiz ile güncel telefon numaralarına anında ulaşın. 

Begüm