Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Numara Bulma Programı

İsimden çok şeyin bulunabildiğini söylerler. Karakter, gelecek, şans durumu. Bunlar gerçek mi bilemeyiz ama isimden numara bulma programımızla aradığınız numarayı bulabileceğinize eminiz.

İsimden numara sorgulama yapmak için web sitemiz ya da telefon hattımızdan faydalanabilir, SMS ile sorgulama yapabilirsiniz. İşlemi yapmak için isim, soy isim ve şehir bilgisini girmeniz yeterlidir. Ayrıca bilinmeyen bir numara aradığında, arayan kim öğrenmek için numarayı girerek abone adını sorgulayabilirsiniz. Bunların yanı sıra, elektrik, su, doğal gaz, internet, TV, ADSL veya telefon faturanızı ödeyip ödemediğinizi hatırlamıyorsanız fatura sorgulama yaparak güncel borç tutarınızı görebilirsiniz.

Sorgulama işlemlerinizi yılın her günü ve her dakikasında ve güvenle yapabileceğinizi söylemekten mutluluk duymaktayız.

İsimden numara bulma programı Numara Kimin ile hayat çok daha rahat.

 

Yeşim