Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Numara Bulma

isimden numara bulma

Günümüz şartlarında teknoloji çok ilerlemiş durumda. O kadar ki isimden numara bulma yapmak istediğinde teknolojimiz hemen yanında. Numarasını kaybettiğin arkadaşını merak ettiğinde tek yapman gereken isim soy isim ve şehir bilgisinden arkadaşının telefon numarasına anında ulaşmak. Teknolojiden sende faydalan. Sorgulama yapman için gereken işlemler çok basit. İsimden numara sorgulama butonuna tıkla, 118’li servisimize yönlendiril. Kutucukların içine doğru bilgiyi girdiğinde ve sorgula dediğinde sonucu anında göreceksin. Çok kolay ve pratik olan uygulamalarımızı istersen telefonuna ücretsiz indirerek de telefon numarası sorgulayabilirsin. Bunun dışında seni arayan numaranın kim olduğunu merak ettiğinde numara sorgulama yapıp, numara kime ait hemen öğrenebilirsin.

İsimden numara bulma ücretsiz olan yerlere adım atmamanı öneriyoruz. Çünkü bunlar genelde İnternet üzerinden reklam verilen siteler olduğu için, her sorgulama yaptığında onlara para kazandırmış oluyorsun. Bu sorun değil ancak sorgulama sonucu da maalesef doğru olmamakta. Türkiye’de numara sorgulama hizmetinin BTK tarafından onaylı olarak yapılması yükümlülüğü var. Bu nedenle ücretsiz olarak numara sorgulama yapılan yerler maalesef gerçek sonucu göstermez. Bu nedenle istediğin kadar ücretsiz numara sorgulama yap, sonuç gerçek olmayacaktır.

İsimden numara bulma dediğinde aklına ne geliyor? Umarız artık Numara Kimin servisimiz geliyordur.  

Vodafone İsimden Numara Bulma

Günümüzde çoğu insan birden fazla telefon kullanabilmekte Bir kişide Vodafone, Turkcell, Türk Telekom numaralarının hepsi bulunabilmekte. İsimden numara sorgulama Vodafone operatörüne bağlı telefon numarasını bulmak için servisimizi kullanabilirsin. Mükemmel bir hizmetle online olarak telefonundan hemen isimden numara sorgula.  Tüm kullanıcıların telefon numaralarına ulaşabilmek senin elinde. Hemen şimdi isimden numara sorgulayarak numara öğren. 

Leyla - Gün: Yeşim