Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Numara Öğrenme

isimden numara öğrenme

Telefonun çalındığında veya kaybolduğunda üzülmen çok normal. Çünkü tüm arkadaşlarının, yakınlarının telefon numaraları ve iletişim için her şeyin cep telefonunda yer almaktaydı. Üzülmek yerine sana çözüm sunuyoruz. Nasıl mı? Tabi ki isimden numara öğrenme yaparak. Turkcell, Avea, Türk Telekom, Vodafone gibi operatörlerden olan numaraları en kolay bir şekilde bulmana yardımcı olarak ulaşmanı gerektiren kişilere ulaşmanı sağlıyoruz.

Büyük şehirlerde maalesef kapkaç durumları ve hırsızlar çok fazla. Cep telefonunu cebindeyken bile çalmakta olduğu anlar var ve sen hiçbir şekilde hissetmiyorsun da. Sonra birden bir arkadaşınla buluşacağın noktaya geldiğinde onu karşıda görüyorsun ve telefonunla arkadaşını arayarak karşıya geçmemesini söyleyecekken cep telefonunun cebinde olmadığını anlıyorsun. Tabi her zamanki durum panik olmaktır ama ne yapabilirsin. Bir hırsız senin fark etmediğin zaman telefonunu çalmış. Bu durumda hemen annene, babana ve kız arkadaşına telefonunun çalındığının bilgisini vermen gerekir ki seni merak etmesinler. Arkadaşının telefonunu alarak Numara Kimin rehber hizmetleri verdiğimiz servisimizi tıklayarak isimden numara öğrenebilirsin. İsimden numara sorgulama mesajla için de ad-soyad ve şehir bilgisi girdikten sonra şehirde o ad ve soyad üzerinden bulunan tüm numaraları öğrenebilirsin.

Türk Telekom İsimden Numara Öğrenme

Arkadaşının Türk Telekom hattı varsa ve isimden numara öğrenme işlemi yapman gerekiyorsa, her türlü bunu gerçekleştirebilirsin. Türk Telekom isimden numara sorgulama yapabilmek için ad soyad ve şehir bilgisi bilmen gerekiyor. Bilinmeyen numaralar rehber servisi olarak her zaman bilgilerin doğru olduğunda sorgulama yapmanı sağlıyoruz. Saniyeler içinde Türk Telekom isimden numara öğrenebilirsin. Her isme ait numarayı kolayca sitemizde bulabilirsin. 

Begüm