Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Kime Ait

Zaten hayatın kendisi karmakarışıkken, kendimizi güvende hissetmek için yaşamımızda bir şeyler net ve belirli olsun diye uğraşırız. Soru işaretlerini yaşamamak için güvendiğimiz insanlarla birlikte olmayı, güvendiğimiz kişilerle iş yapmayı, güvendiğimiz yerlerden alışveriş etmeyi tercih ederiz. Ama her şeyi kontrol edemeyiz. Örneğin telefonumuza gelen belirsiz bir çağrıyı. Bu numara kime ait sorusu belirsizliği ve tedirginliği beraberinde getirir. Ama size güzel bir haberimiz var. Çünkü numara sorgulama servisimizle bu numara kime ait sorusunun yanıtını anında bulacak ve rahatlamış hissedeceksiniz.

Numara kime ait bulabilmek için web sitemizde numaradan isim sorgulama bölümüne numarayı yazın ve tuşa basın. Onay verdikten sonra numaranın sahibini göreceksiniz. Ayrıca telefonla arayarak ya daIOS ya da Android için hazırlanmış uygulamalarımızı indirerek numara kime ait hemen öğrenebilirsiniz. Huzurlu günler dileriz.

 

 

 

Yeşim