Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Kimin Adına Kayıtlı

numara kimin

İnternetten numara sorgulama çok kolay! Numara Kimin servisimizle daha da kolay! Çünkü cep telefonun için hem android hem de ios uygulamaları ile birlikte istediğin zaman numara sorgulama yapabilir, numara kimin adına kayıtlı öğrenebilirsin. Bunun haricinde tabletten, bilgisayarından web sitemize girerek de anında sorgulama yapabilirsin. Saniyeler içinde numaranın kime ait olduğunu anında öğrenebilirsin.

Numara Kimin rehber servisimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone veri tabanlarından sorgulama yapmanıza imkan verdiği için 118’ler gibi çalışmaktadır. Numara Kimin ile bilinmeyen numaralar aklında kalmayacak. Arayan numaranın kim olduğunu öğrenemedikçe kafamızda soru işareti olur. Devamlı da bu soru işareti ile düşünemeyiz. Soru işaretinin cevabını almak için de hemen arayan numara kim sorgulayabilirsin. Arayan kişinin adını soyadını öğrenerek rahatlayabilirsin. Birkaç yıl öncesine kadar numaranın kime ait olduğunu bilemeyebilirdin. Müşteri hizmetlerini arayarak da dakikalarca telefonda bekleyebilirdin. Şimdi ise internetten Numara Kimin servisimiz ile aradığın numarayı bulmana yardımcı oluyoruz.

Turkcell Numarası Kimin Adına Kayıtlı

Apple Store veya Google Play üzerinden Numara Kimin uygulamasını indirerek telefonunda kolay bir şekilde numara sorgulama yapabilirsin.  Daha pratik yol istiyorsan yukarıda numara sorgulama alanında kullanımı oldukça kolay olan sorgulama alanı vardır. Turkcell numarası kimin adına kayıtlı olarak numarayı yazarak anında sorgulayabilirsin. Arayan kim sorgula servisi olarak da aynı şekilde tüm operatörlerden numara sorgulama yapmanı sağlıyoruz. Hayatı kolaylaştıran Numara Kimin servisimiz ile isimden numara sorgulama, numaradan isim sorgulama yapabilirsin. Eşini, dostunu, aileni, anneni, babanı arayan ve sürekli rahatsız eden numaranın kimin adına kayıtlı olduğunu hemen bulabilirsin. 

Platon