Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Sorgulama Servisi

Numara sorgulama servisimizin nelere yardımcı olabileceğini duysanız şaşırırsınız. Kafede oturmuş sohbet ederken sevdiğiniz kızın kalbini istemeden kırdınız. Belki özür dilemek için hangi sözcükleri seçeceğiniz konusunda yardımcı olamayız ama sizi arayan bilinmeyen numara kim, ismini bildiğiniz birinin numarası nedir, son doğal gaz, elektrik, su, ADSL, TV, telefon, İnternet faturanız kaç lira gelmiş hemen söyleyebiliriz.

Numara sorgulama servisi Numara Kimin BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) rehberlik hizmetleri lisansı ile hak ettiğiniz kaliteli ve hızlı hizmeti güven içinde size sunar. Eğer SMS ile sorgulama yapmak ya da mobil ödeme yapmak isterseniz bu olanaklarımızda mevcut. Üstelik 7/24 size yardımcı olmak üzere hazır.

Hemen en iyi numara sorgulama servisi ile işlem yapın, hem çağın hızını yakalayın hem sorularınıza yanıt alın.

 

 

Yeşim