Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Bulma Turkcell

Numaradan isim bulma Turkcell  ne zaman mı gerekir? Dışarıda yağmur yağıyor, hava soğukça, battaniyenizi üstünüze almış, divana kıvrılmış kitap okuyorsunuz. Çayınızdan bir yudum alıp bu huzurlu ortamın tadını çıkarırken telefonunuz çalıyor. Bu güzel ortamın keyfini bozmamak için açmıyorsunuz. Sonra telefonunuzu kontrol ettiğinizde bilmediğiniz bir Turkcell numarası tarafından arandığınızı görüyorsunuz. İşte o an imdadınıza  numaradan isim bulma Turkcell hizmetimiz yetişir.

Kullanıcı dostu bir servis olan Numara Kimin’de dört farklı operatör için sorgulama yapabileceğinizi söylemek isteriz. Bunlar; Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit’tir. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi böyle büyük bir abone ağı ile ulaşamayacağınız abone neredeyse yoktur. Sadece abone bilgilerini paylaşmaya izin vermemişse bilgi verilemez ama o zaman da size bu durum bildirilir.

Numaradan isim bulma Turkcell ne zaman ihtiyacınız olursa o zaman görev başında!

 

Yeşim