Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Sorgulama Facebook

Numaradan isim sorgulama yapmak için Facebook’u siz de mi denediniz? Genelde herkesin aklına geliyor.  Keyifli keyifli oturmuş film seyrederken bir bakmışsınız o bilinmeyen numara en az üçüncüye arıyor. Yine açmıyorsunuz tabii. Kim bilir hangi firma otomatik arama yapıyor ya da belki de bir dolandırıcı diye düşünüyorsunuz. Ama kafanızı da filme veremiyorsunuz çünkü belki de arayan aslında sizinle ilgili bir konuda arıyor ya da bir arkadaşınızın numarası değişti o arıyor. Sonra aklınıza bir fikir geliyor. Numaradan isim sorgulama yapmak için Facebook sayfanıza girmek.

Ancak çoğu kişi haklı olarak bilgilerini sadece arkadaşlarına açık tuttuğu için Facebook’ta yapacağınız sorgulama %90 boş mahiyette olacaktır. Aynı şey Instagram gibi diğer sosyal medya platformlarında da geçerlidir. Numaradan isim sorgulama işleminden doğru sonuç almanın yolu bu konudaki uzman servisleri kullanmaktır.

Numaradan isim sorgulama Facebook’ta değil sizin için her an hazır bekleyen ve yanıltmayan en başarılı servis olan Numara Kimin’de yapılır.

 

Yeşim