Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Sorgulama Mesajla

Artık herkesin tercihi numaradan isim sorgulama işlemini mesajla yapmak. Günümüzde iletişim araçları sadece birbirimizle temas halinde kalmamızı sağlamaz, birçok işlemi yapmamıza da yardımcı olur. Bu işlemlerde özellikle mesajdan faydalanırız. Örneğin numaradan isim sorgulama mesajla çok daha kolaydır. Ancak bu kolaylığı her servis sağlamaz. Genellikle numara sorgulama için bir telefon hatları vardır ve bunu kullanmanız gerekir.

Numaradan isim sorgulamayı mesajla yapabilmeniz için hemen servisimizi deneyin. Oldukça küçük bir ücretlendirme ile mobil ödeme seçeneğiyle mesajla sorgulama yapın. Mesajla yapabileceğiniz diğer işlemler fatura bilgisi ve isimden numara sorgulamaktır. Eğer isterseniz sadece kendinizin değil kurumunuzun da bu hizmetimizden yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

Numara Kimin servisimize hemen gelin numaradan isim sorgulama mesajla nasıl kolay yapılır kendiniz görün!

Yeşim