Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numaradan İsim Sorgulama

Yine aynı şey oldu değil mi? Bilinmeyen bir numara arayıp kapattı. Belki gerçekten dönmeniz gereken bir telefon belki son derece gereksiz bir çağrı. Hangisi olduğunu anlamak için işinin ehli Numara Kimin servisimiz ile numaradan isim sorgulama yapın.

Numaradan isim sorgulamak için şu adımları izleyin;

  • Sorgulamayı hangi platformda yapmak istediğinizi belirleyin (telefon hattı, web sitesi)
  • Telefon hattını seçtiyseniz operatörümüz numaranın kime ait olduğunu söyleyecektir.
  • Web sitesini seçtiyseniz numaradan isim sorgulama bölümüne numarayı yazın ve sorgulayı tıklayın.

Numaradan isim sorgulama işleminiz tüm platformlarda aynı hızda aynı sonuçlanır. Çünkü Numara Kimin servisimiz Turkcell, Türk Telekom sabit, Türk Telekom mobil ve Vodafone operatörlerinde aynı anda arama yapar. Bu operatörlerin veri tabanları sürekli güncellenmekte olduğu için elde edilen sorgulama sonucu kesin doğruluktadır.

Numaradan isim sorgulamayı Numara Kimin’e bırakın, çağrıya geri dönmeli miyim diye tereddütte kalmayın.

Yeşim