Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Sorgulama

 Numara sorgulama yapmak için enerjinizi ve zamanınızı boşa tüketmeyin ya da ücretsiz vaadiyle sizi dolandıran uygulamaların eline düşmeyin, telefondan sorgula servisimize gelin.

Sorgulama amacınız arayan kim bulmak, isimden numara bulmak ya da güncel fatura tutarını öğrenmek ise Numara Kimin bu ihtiyaçlarınızı sizi yormadan, net ve temiz bir sorgulama yaparak karşılayacak bir servistir. Web sitemize girebilir SMS ile sorgulama yapabilir veya telefon hattımızı arayarak müşteri temsilcilerimizden destek alabilirsiniz.

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) lisansımız ve Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone operatörleriyle iş ortaklığımız ile sizlere tatiller dahil her gün, her dakika ve istediğiniz yerde hizmet vermekteyiz. Sorgulamayı hangi konuda yapacaksanız ilgili alana girmeniz ve sorgulamanız yeterli. Anında ve doğru cevap alacaksınız.

Tüm günlerinizin kolaylıklarla dolu olması dileğiyle…

 

Yeşim