Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Telefon Numarası Kime Ait?

telefon numarası kime ai

Günümüzde çoğu kişide cep telefonu bulunmakta ve cep telefonlarını sürekli yanımızda bulunduruyoruz. Olumlu ya da olumsuz birden fazla numaranın da arandığı telefonlarımızda mesaj dahi aldığımız oluyor. Telefon numarası kime ait diye bu durumu yaşadığımızda merak ediyor olabiliriz. Bu merakı giderebilmek her zaman önemli. Numara sorgulama servisimizle kolayca bu tarz durumların üstesinden gelebilirsin.

Birkaç adımda telefondan numara sorgulayabileceğin servisimizle mesajla vs uğraşmadan hemen arayanın kim olduğunu öğrenebilirsin. Bilinmeyen numaralar servisimizden her zaman bilgi alabilir, rehber servisimize danışabilirsin. İstersen uygulama üzerinden istersen webten ve istersen de cep telefonundan anında telefon numarası sorgulamasını gerçekleştirebilirsin. Yıllar önce arayan numara kim diye merak ederken şimdilerde ise bu sorunla karşılaşıldığında artık çözümün olduğunu biliyorsun. BTK onaylı servisimizde telefon numarası kime ait olduğunu kolayca öğrenebilirsin.

Avea Telefon Numarası Kime Ait

“Ben eski adı ile Avea yeni adı ile Türk Telekom üyesiyim yine de sorgulama yapabilir miyim?” diye aklından geçiyor olabilir. Cevabımız: Evet! Avea numara sorgulama servisimiz ile tüm operatörlerde sorgulama yapmanızı mümkün kılıyoruz. Numarayı yazmanız sizden numarayı bulmak da bizden. Teknolojinin getirdiği tüm olanaklardan sende faydalanmaya şimdi başlayabilirsin. 

Platon