Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Turkcell Bilinmeyen Numaralar

turkcell bilinmeyen numaralar

Telefon rehberinizde kayıtlı olmayan bir numara tarafından arandığınız zaman sıkıntı yaşıyor ve bu durumdan kurtulmak istiyor olabilirsiniz. Telefonunuzda biriken Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell bilinmeyen numaralar için hemen sorgulama yaparak sizi arayan kişilerin kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

İnternetin nimetlerinden yararlanarak hiç vakit kaybetmeden numara sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böylece sizi arayan ve telefonunuzda biriken çok sayıdaki cevapsız bilinmeyen numaralara geri dönüş sağlamak zorunda kalmadan, sizin için önemli olabilecekleri aralarından ayırabilirsiniz. Üstelik bu işlemi yapmanız sadece birkaç saniyenizi alacak.

BTK ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından onaylı olan bilinmeyen numaralar servisi olarak hizmet veren kurumumuz aracılığı ile yapacağınız tüm sorgular yüzde yüz gerçek sonuçlardan oluşmaktadır. Bilgi servisimizi kullanarak Turkcell başta olmak üzere diğer tüm operatörlere ait numaraların kime ait olduklarını öğrenebilirsiniz.

Faturalı Turkcell Bilinmeyen Numara Sorgulama

Sorgulama işlemini yaparken öğrenmek istediğiniz numaranın faturalı veya faturasız olmasına dikkat etmenize gerek kalmadan her ikisini de Turkcell bilinmeyen numaralar servisimizi kullanarak sorgulayabilirsiniz.

Genelde faturalı hat sahipleri sorgulama yaparken daha fazla tedirgin olmakta ve yapacağı sorgulama karşılığında faturasına ne kadar bir tutar yansıyacağını merak etmektedir. Turkcell bilinmeyen numara sorgulama işlemi hesap kesim tarihinizde işlem sırasında size sunulan ve sizin de onayladığınız ücret kadar olmakta ve ekstra bir ücret yansıtılmamaktadır. Günün istediğiniz saatinde, dilediğiniz yerden “arayan numara kim” diye düşünmenize gerek kalmadan çok cüzi bir ücret karşılığında sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Lena